F-GINKGO 10მლ

  • ამცირებ სცელულიტს, ასტიმულირებს ლიპოლიზს, ამცირებს კაპილარების გამტარიანობას,ხელს უშლის კანის დაბერებას და ანეიტრალებ სთავისუფალ რადიკალებს.
  • კონცენტრირებული გინკოს ექსტრაქტ